top of page
isg_edited.jpg

İş Güvenliği Personeli Seçme Yerleştirme Danışmanlığı 

-Eğitimler

Pupa eğitim ve danışmanlık olarak, kurumunuz bünyesinde çalışacak iş sağlığı ve iş güvenliği personeli seçimi ve işe alım sürecinde sizlere destek oluyoruz. Elemelerimizi yaparken aşağıdaki faktörlere dikkat ediyoruz. 


*         Uygun Eğitim ve Yetenekler: İş güvenliği personeli, iş sağlığı ve güvenliği konularında uygun eğitim almış ve gerekli becerilere sahip olmalıdır. Özellikle iş güvenliği alanında tanınmış sertifikalara sahip olmaları tercih edilir.


*         Deneyim ve Uygulama Bilgisi: İş güvenliği personelinin, işyerindeki pratik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlaması ve deneyimlemiş olması önemlidir. Gerçek dünya deneyimi, sorunları tanımlama ve etkili çözümler bulma konusunda yardımcı olabilir.


*         Yasal ve Düzenleyici Bilgi: İş güvenliği personeli, iş sağlığı ve güvenliği yasaları, düzenlemeleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu, iş yerinde yasal uyumluluğun sağlanmasına ve güvenli çalışma koşullarının korunmasına yardımcı olur.


*         İletişim ve Etkileşim Yetenekleri: İş güvenliği personelinin etkili iletişim yeteneklerine sahip olması önemlidir. Çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve onları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek, güvenli bir çalışma kültürünün oluşturulmasına yardımcı olabilir.


*         Problem Çözme Yeteneği: İş güvenliği personeli, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve etkili çözümler bulabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilmek önemlidir.


*         Liderlik ve Motivasyon: İş güvenliği personeli, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında motive edebilecek ve liderlik yapabilecek yetenekte olmalıdır. Güvenli bir çalışma kültürünü teşvik etmek için öncü olmalı ve çalışanların güvenini kazanmalıdır.


İş güvenliği personeli seçerken bu faktörlerin dikkate alınması, işyerinde etkili bir iş sağlığı ve güvenliği programının oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olabilir.

bottom of page